VA/2022/B5109/24044

Дата на затвoрање: понеделник, 11 јули 2022.

Дата на објава: петок, 10 јуни 2022.

ИКТ соработник - Системска поддршка (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.