ITB/2022/40548

Дата на затвoрање: вторник, 1 март 2022. 15:00 CET

Дата на објава: понеделник, 7 февруари 2022.

Набавка на услуги за превод и лекторирање

Проектот спроведува набавка за обезбедување на услуги за превод и лекторирање на правни документи поврзани со процесот на ЕУ интеграции. За повеќе информации: https://www.ungm.org/Public/Notice/166141