Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

RFP/2022/41644

Data e mbylljes: e enjte, 26 maj 2022. 10:00

Data e shpalljes: e enjte, 5 maj 2022.

Sigurimi i shërbimit mediatik për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE

Sigurimi i shërbimeve mbështetëse të komunikimit për të ndihmuar SÇE në komunikimin e aderimit në BE.

Për më tepër informata dhe shprehje të interesit ju lutemi vizitoni 

https://www.ungm.org/Public/Notice/173631