Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

RFQ/2022/42542

Data e mbylljes: e enjte, 28 korrik 2022. 15:00 CET

Data e shpalljes: e martë, 28 qershor 2022.

Sigurimi i trajnimit për integrim në BE për gazetarë

Tender për ofrimin e trajnimeve për gazetarët për integrimin në BE, me qëllim të forcimit të aftësive të gazetarëve për të raportuar dhe krijuar përmbajtje mediatike për procesin e integrimit të vendit në BE.

Më shumë informacion në linkun e mëposhtëm.