Shpallje publike

Punësime Furnizime Grante

VA/2020/B5109/19555

Data e mbylljes: e enjte, 2 prill 2020. 24:00

Data e shpalljes: e enjte, 12 mars 2020.

Specialist për komunikim – Marrëdhënie me publikun dhe informim (pozitë konsulente)