RFQ/2021/19787

Дата на затвoрање: среда, 5 мај 2021. 10:00

Дата на објава: петок, 23 април 2021.

Евалуација на грантови

Набавка на услуги за мониторинг и евалуација на имплементираните грантови за граѓански организации и медиуми.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк

https://www.ungm.org/Public/Notice/126483