VA/2022/B5109/24726

Дата на објава: понеделник, 3 октомври 2022.

Проектен Менаџер

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Краен рок за пријавување:
понеделник, 17 октомври 2022. 00:00 CET

VA/2022/B5109/24673

Дата на објава: четврток, 22 септември 2022.

Oфицер за комуникација

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
среда, 5 октомври 2022.

VA/2022/B5109/24044

Дата на објава: петок, 10 јуни 2022.

ИКТ соработник - Системска поддршка (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
понеделник, 11 јули 2022.