VA/2022/B5110/25186

Дата на објава: среда, 28 декември 2022.

Виш асистент - поддршка за управување со проекти

За информации и детали како да аплицирате, кликнете овде.

Дата на затвoрање:
недела, 22 јануари 2023.

VA/2022/B5110/25184

Дата на објава: среда, 28 декември 2022.

Соработник за поддршка за управување со проекти

За информации и детали како да аплицирате, кликнете овде.

Дата на затвoрање:
недела, 22 јануари 2023.

VA/2022/B5109/24726

Дата на објава: понеделник, 3 октомври 2022.

Проектен Менаџер

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
понеделник, 17 октомври 2022. 00:00 CET