VA/2021/B5109/21409

Дата на објава: петок, 12 март 2021.

Специјалист за право - Енергетска ефикасност (консултантскa позициja)

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
среда, 31 март 2021.

VA/2021/B5109/21411

Дата на објава: петок, 12 март 2021.

Водечки инженер (Енергетски менаџмент) - консултантска позиција

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
среда, 31 март 2021.

VA/2021/B5109/21433

Дата на објава: петок, 12 март 2021.

Постар асистент - поддршка за проектен менаџмент

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
четврток, 25 март 2021.