VA/2022/B5109/24673

Дата на објава: четврток, 22 септември 2022.

Oфицер за комуникација

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
среда, 5 октомври 2022.

VA/2022/B5109/24044

Дата на објава: петок, 10 јуни 2022.

ИКТ соработник - Системска поддршка (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
понеделник, 11 јули 2022.

VA/2022/B5109/24114

Дата на објава: петок, 10 јуни 2022.

ИКТ соработник - Дизајн на решенија (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
понеделник, 11 јули 2022.