VA/2019/B5109/18587

Дата на објава: петок, 18 октомври 2019.

Специјалист за право (граѓанска одговорност) (консултантскa позициja)

Дата на затвoрање:
недела, 17 ноември 2019. 24:00

VA/2019/B5109/18433

Дата на објава: понеделник, 19 август 2019.

Виш асистент/ка

Дата на затвoрање:
недела, 8 септември 2019. 24:00

VA/2019/B5109/18358

Дата на објава: вторник, 30 јули 2019.

Консултант/ка за деловна ефикасност (три консултантски позиции)

Дата на затвoрање:
среда, 11 септември 2019. 24:00