Дата на објава: вторник, 31 мај 2022.

ИКТ Специјалист - ИКТ Безбедност (консултантска позиција)

За повеќе информации и поднесување на аплицикација посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
недела, 26 јуни 2022. 00:00 CET

VA/2022/B5109/23701

Дата на објава: петок, 1 април 2022.

Специјалист(ка) за градење капацитети за пристапување во ЕУ - консултантска позиција

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
четврток, 21 април 2022.

VA/2022/B5109/23592

Дата на објава: понеделник, 21 март 2022.

ИКТ Специјалист - ИКТ Безбедност (консултантска позиција)

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
недела, 10 април 2022. 00:00 CET