VA/2022/B5109/23701

Дата на затвoрање: четврток, 21 април 2022.

Дата на објава: петок, 1 април 2022.

Специјалист(ка) за градење капацитети за пристапување во ЕУ - консултантска позиција

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.