RFQ/2022/43458

Дата на објава: петок, 23 септември 2022.

Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија

Набавка и инсталација на надграден софтвер за превод и MS лиценци за Секретаријатот за европски прашања на Република Северна Македонија....

Краен рок за пријавување:
понеделник, 10 октомври 2022. 12:00 CET

RFQ/2022/42834

Дата на објава: петок, 22 јули 2022.

Набавка на компоненти за сервери

Набавка на компоненти за сервери за потребите на Секретаријатот за европски прашања. За дополнителни информации и изразување на интерес за...

Дата на затвoрање:
вторник, 9 август 2022. 15:00 CET

RFQ/2022/42542

Дата на објава: вторник, 28 јуни 2022.

Тендер за организирање на обука на новинари за ЕУ интеграции

Тендер за организација на обуки за ЕУ интеграции за новинари, за подобрување на вештините на новинарите да известуваат и креираат медиумска...

Дата на затвoрање:
четврток, 28 јули 2022. 15:00 CET