RFQ/2021/36935

Дата на објава: четврток, 16 декември 2021.

Набавка на компјутерска опрема

Набавка на компјутерска опрема за потребите на проектот. За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете...

Дата на затвoрање:
четврток, 13 јануари 2022. 11:00 CET

ITB/2021/24995

Дата на објава: петок, 30 јули 2021.

Набавка на услуги за Надзор на активностите за чистење на контаминираната површина во поранешната фабрика ОХИС

Набавка на услуги за Надзор на активностите за чистење на контаминираната површина во поранешната фабрика ОХИС во Скопје, Северна Македонија....

Дата на затвoрање:
понеделник, 23 август 2021.

RFP/2021/21387

Дата на објава: петок, 18 јуни 2021.

Набавка на НПАА портал

Набавка на NPAA портал, која вклучува надградба на хардвер, набавка на софтверска платформа, прилагодувања, инсталација, обука и одржување. За дополнителни...

Дата на затвoрање:
вторник, 20 јули 2021. 11:00 CET