RFQ/2022/42542

Дата на објава: вторник, 28 јуни 2022.

Тендер за организирање на обука на новинари за ЕУ интеграции

Тендер за организација на обуки за ЕУ интеграции за новинари, за подобрување на вештините на новинарите да известуваат и креираат медиумска...

Дата на затвoрање:
четврток, 28 јули 2022. 15:00 CET

RFP/2022/41644

Дата на објава: четврток, 5 мај 2022.

Набавка на комуникациски услуги за потребите на Секретаријатот за европски прашања

Набавка на комуникациски услуги за комуникација на процесот на ЕУ интеграции за потребите на Секретаријатот за европски прашања. За дополнителни...

Дата на затвoрање:
четврток, 26 мај 2022. 10:00

ITB/2022/40548

Дата на објава: понеделник, 7 февруари 2022.

Набавка на услуги за превод и лекторирање

Проектот спроведува набавка за обезбедување на услуги за превод и лекторирање на правни документи поврзани со процесот на ЕУ интеграции....

Дата на затвoрање:
вторник, 1 март 2022. 15:00 CET