RFQ/2021/21314

Дата на објава: четврток, 3 јуни 2021.

Набавка на компјутерска опрема

Набавка на компјутерска опрема за потребите на проектот. За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете...

Дата на затвoрање:
понеделник, 14 јуни 2021. 10:00

RFQ/2021/19787

Дата на објава: петок, 23 април 2021.

Евалуација на грантови

Набавка на услуги за мониторинг и евалуација на имплементираните грантови за граѓански организации и медиуми. За дополнителни информации и изразување...

Дата на затвoрање:
среда, 5 мај 2021. 10:00

RFP/2021/18798

Дата на објава: понеделник, 22 февруари 2021.

Набавка на комуникациски услуги за потребите на Секретаријатот за европски прашања

Набавка на комуникациски услуги за комуникација на процесот на ЕУ интеграции за потребите на Секретаријатот за европски прашања. За дополнителни...

Дата на затвoрање:
понеделник, 15 март 2021. 12:00 CET