RFP/2021/18798

Дата на затвoрање: понеделник, 15 март 2021. 12:00 CET

Дата на објава: понеделник, 22 февруари 2021.

Набавка на комуникациски услуги за потребите на Секретаријатот за европски прашања

Набавка на комуникациски услуги за комуникација на процесот на ЕУ интеграции за потребите на Секретаријатот за европски прашања.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество во набавката посетете го следниот линк

https://www.ungm.org/Public/Notice/122587