RFP/2021/21387

Дата на затвoрање: вторник, 20 јули 2021. 11:00 CET

Дата на објава: петок, 18 јуни 2021.

Набавка на НПАА портал

Набавка на NPAA портал, која вклучува надградба на хардвер, набавка на софтверска платформа, прилагодувања, инсталација, обука и одржување.

За дополнителни информации и изразување на интерес за учество на тендерот на следниот линк https://www.ungm.org/Public/Notice/132129