VA/2022/B5109/23300

Дата на објава: понеделник, 31 јануари 2022.

Виш службеник за градење капацитети (креирање и спроведување на програма за обука на обучувачи) - две консултантски позиции

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
недела, 20 февруари 2022.

VA/2021/B5109/23042

Дата на објава: петок, 10 декември 2021.

Проектен Менаџер

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
понеделник, 3 јануари 2022. 12:00 CET

VA/2021/B5109/21412

Дата на објава: вторник, 16 март 2021.

Водечки инженер - Енергетски менаџмент и ефикасност (консултантска позиција)

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.

Дата на затвoрање:
вторник, 13 април 2021.