VA/2022/B5109/23300

Дата на затвoрање: недела, 20 февруари 2022.

Дата на објава: понеделник, 31 јануари 2022.

Виш службеник за градење капацитети (креирање и спроведување на програма за обука на обучувачи) - две консултантски позиции

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.