VA/2021/B5109/21433

Дата на затвoрање: четврток, 25 март 2021.

Дата на објава: петок, 12 март 2021.

Постар асистент - поддршка за проектен менаџмент

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.