VA/2020/B5109/20960

Дата на затвoрање: вторник, 2 февруари 2021.

Дата на објава: среда, 23 декември 2020.

Специјалист за право - Управување со отпад (консултантскa позициja)

За повеќе информации и аплицирање посетете го следниот линк.