CFP 07-2019

Дата на затвoрање: среда, 30 октомври 2019. 24:00

Дата на објава: недела, 1 септември 2019.

Повик за доделување на грантови за граѓански организации и медиуми

Повикот за доделување на грантови за граѓански организации и медиуми, објавен во рамките на компонентата финансирана од Кралството Шведска, има за цел да ги поттикне активната вклученост и ангажман на граѓанскиот сектор и медиумите во организирање на активности кои се од поширок граѓански интерес и кои го поддржуваат процесот на пристапување кон ЕУ. Повеќе информации за целите на повикот, критериумите и процедурата за апликација може да најдете во документите за повикот. Повикот е отворен до 30 октомври 2019.

Резултати од повикот.