Крива Паланка, 31 октомври 2019.

Започнати градежните активности за подобрување на енергетската ефикасност на градинката „Детелинка” во Крива Паланка

Преку инфраструктурен грант од Норвешка, детската градина „Детелинка“ во Крива Паланка ќе ја подобри енергетската ефикасност и условите за престој и работа на околу 380 деца и 50 вработени.

Градинката е изградена во 1974 година и оттогаш не била подложена на значителни зафати за реновирање. Со грантот во износ од 90,000 долари, градинката ќе добие енергетски ефикасна фасада, прозори и опремување на внатрешноста, додека со сопствени средства се врши промена на азбестниот покрив.

Градежните зафати започнаа кон крај на октомври, а во зависност од временските услови, се очекува да завршат во февруари следната година.

Со оваа инвестиција значително се намалуваат здравствените ризици за децата и вработените предизвикани од дотраениот азбестен покрив, додека трошоците за затоплување и ладење на просториите се очекува да се намалат околу 30%, со што се очекуваат значителни заштеди кои дополнително ќе се насочат за подобрување на условите за функционирање на објектот.

Доделениот грант е еден од четирите инфраструктурни грантови кои се доделени од компонентата за зајакната социјална вклученост и подобрени услови за живот и локална инфраструктура. Покрај Крива Паланка, грантови за инфраструктурни подобрувања се доделени и на општините Македонски Брод, Желино и Кавадарци.